Manastirea Bogdana – Radauti

Adresa: Str. Bogdan Vodã nr. 4-6
Localitatea: Radauti
Judetul: Suceava
Zona: Bucovina

O stea2 stele3 stele4 stele5 stele Nu există evaluări (Votati doar daca ati fost aici)

Biserica mãnãstirii este ctitorie a voievodului Bogdan I (1359-1365) si se prezinta ca o bazilica cu trei nave de tip gotic, adaptata exigentelor cultului ortodox. Biserica „Sf. Nicolae” (Bogdana) este consideratã a fi cea mai veche construcþie bisericeascã de zid din Moldova datand din perioada de constituire a statului feudal moldovean.

Iniþial, locul unde a fost construitã biserica era în mijlocul unor codri seculari. Biserica „Sf. Nicolae” a fost ziditã de voievodul Bogdan I (1359-1365) în a doua jumãtate a secolului al XIV-lea, ca mulþumire adusã lui Dumnezeu pentru izbânzile obþinute în luptele purtate pentru a pune bazele unui stat liber ºi independent la rãsãrit de Carpaþi, în Þara Moldovei. El a ales aceastã bisericã ca necropolã domneascã atât lui, cât ºi urmaºilor familiei sale, aici fiind îngropaþi domnitorii Moldovei pâna în timpul lui Alexandru cel Bun, dar ºi rudele familiilor domnitoare.

Biserica a îndeplinit în decursul timpului un rol istoric, religios ºi cultural deosebit. În timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1400-1432), biserica a devenit reºedinþã episcopalã, episcopii de Rãdãuþi avându-ºi reºedinþa în incinta mãnãstirii.